Hướng Dẫn Sử Dụng

Hướng dẫn quản trị tài khoản nhà cung cấp

29/12/2013

Tài khoản của bạn được phép quản lý xây dựng trang cửa hàng độc lập, cũng giống như các loại website khác để quản lý được website chúng đều có phần "quản trị" điều hành trang web. Giờ chúng ta từng bước tham khảo phần quản trị riêng này.

1. Việc trước tiên bạn cần đăng nhập vào tài khoản nhà cung cấp để thao tác phần quản trị.

 

 

2. Bước tiếp theo nhấn vào mục quản trị phía trên tài khoản

 

 

 

- Lịnch sử mua hàng : Bạn dùng chính tài khoản này mua hàng như tài khoản khách hàng ( và đây là nơi lưu thông tin mua hàng của bạn )

- Địa chỉ nhận hàng  : bạn có thể tùy biên thêm nhiều địa chỉ nhận hàng tại đây thuộc danh bạ.

- Thông tin tài khoản : quản lý thông tin, thay đổi thông tin đăng ký đăng nhập tại đây.

 

3. Khi vào mục quản trị chúng ta làm quen với ba logo như sau

 

Trang chủ :        quay ra ngoài trang chính.

Đơn hàng :        quản lý hóa đơn bán hàng.

Nhà cung cấp :   vào phần quản trị thanh trang thái theo từng chỉ mục như hình dưới.

 

 

 

Tin mới

Tiêu điểm