Hướng Dẫn Sử Dụng

Hướng dẫn menu "Quản trị chuyên mục" của nhà cung cấp

30/12/2013

Giống như sản phẩm, muốn viết một bài tin tức thuộc chủ đề bất kỳ, chúng ta cũng phải tạo tên cho nhóm chủ đề đó trước. Những bài viết sau này ta chọn nó thuộc nhóm chủ đề nào để đăng bài viết.

Tùy theo lĩnh vực kinh doanh của bạn, các chủ đề tạo ra hàm chứa những bài viết sau này liên quan tới lĩnh vực hoạt động của bạn

Các bước thực hiện tạo nhóm chủ đề

 

- Đăng nhập tài khoản nhà cung cấp

 

- Nhấn vào dòng quản trị

 

- Nhấn vào biểu tượng nhà cung cấp

 - Nhấn vào menu "Quản trị chuyên mục"

 

Xuất hiện trang tab mới

- Nhấn vào "Thêm danh muc"

Bạn viết tên danh muc theo hướng dẫn theo tiêu đề trang nhập liêu như hình dưới

- Đặt tên danh mục, chọn kích hoạt rồi lưu lại

- Muốn thêm danh mục tiếp theo nhấn vào "Thêm danh mục" và làm lại taho tác trên.

- Muốn chỉnh sửa hoặc xóa một danh mục, quay lại "quản trị danh muc"

 

 

Tin mới

Tiêu điểm