Hướng Dẫn Sử Dụng

Hướng dẫn menu "Khu vực phục vụ" của nhà cung cấp

30/12/2013

Chi phí vận chuyển hàng hóa, từ cửa hàng tới người mua luôn phụ thuộc vào địa điểm cửa hàng tới người mua hàng.Nhánh menu này giúp NCC điều tiết "phụ thu" chi phí phù hợp tới từng khách hàng ở những địa điểm khác nhau.

Đây là tính năng hay đối với một cửa hàng online, nhưng nhánh menu này có ràng buộc khu vực mua hàng của khách hàng ( nếu khách hàng ở một khu vực mà bạn không phục vụ thì khách hàng không thể mua hàng tại cửa hàng online tại đây.

Vì vậy chúng ta phải tạo tất cả các khu vực thuộc tỉnh thành mà dịch vụ vận chuyển hàng của trang salontocviet.vn hỗ trợ có trong danh bạ.

phân tích để chúng ta hiểu nhánh menu này ( thực chất chúng tôi phải thỏa thuận với NCC và mục này chúng tôi tự thao tác cho bạn )

 

 

 

 

 

Tin mới

Tiêu điểm