Hướng Dẫn Sử Dụng

Hướng dẫn menu "Quản trị menu" của nhà cung cấp

30/12/2013

Một cửa hàng sản phẩm chúng ta thường có những nhóm sản phẩm khác nhau, thì đây là phần quản trị tạo ra tên nhóm cho sản phẩm

Để up một sản phẩm trước tiên chúng ta cần tạo ra "nhóm" cho chúng, nhóm này chứa các sản phẩm cùng loại hay một loại mà ta cần đưa vào nhóm này

 

Các bước thực hiện để tạo ra menu cho nhóm sàn phẩm

 

- Đăng nhập tài khoản nhà cung cấp

 

- Nhấn vào dòng quản trị

 

- Nhấn vào biểu tượng nhà cung cấp

 - Nhấn vào menu "Quản trị menu"

 

 

- Bạn chỉ cần đăt tên menu vào khu vự khoanh đó rồi nhấn nút " lƯU THÔNG TIN"

- Để sửa hoặc xóa một menu đã tạo ra thì sừa trực tiếp vào nhánh menu đó rồi nhấn nút cập nhật.

- Cột" thứ tự" nếu bạn đăt giá trị cho nó (số tự nhiên) thì nó xếp lại vị trí hiển thị ngoài trang, mặc định thì nó xếp tuần tự theo thứ tự tạo thư mục.

 

 

 

Tin mới

Tiêu điểm