25.06.2014
Một số nguyên nhân gây rụng tóc và trạng thái biểu hiện của chúng.
 
25.06.2014
Có rất nhiều nguyên nhân gây nên chứng rụng tóc ở mọi người. Nguyên nhân gây rụng tóc có thể là do nội tiết...