Hướng Dẫn Sử Dụng

Hướng dẫn menu "Quản trị tin tức" của nhà cung cấp

30/12/2013

Mục quản trị này hướng dẫn bạn thao tác đăng tin một bài viết

Các bước thực hiện viết bài thuộc chủ đề tin tức

 

- Đăng nhập tài khoản nhà cung cấp

 

- Nhấn vào dòng quản trị

 

- Nhấn vào biểu tượng nhà cung cấp

 - Nhấn vào menu "Quản trị tin tức"

 

 

Xuất hiện trang

 

Chi tiết mục viết bài

1. Chọn nhóm tin cho bài viết

2. Dặt tiêu đề cho bài viết

3. Tìm một ảnh đại diện cho bài viết

4. Mô tả ngắn gọn nội dung bài viết

5. Chọn xuất bản bài viết

6. Khu vực viết bài chính

7. Xong bài viết nhấn "lưu lại" cuối trang.

8. Muốn thêm bài viết tiếp theo nhấn "Thêm bài viết"

9. Muốn chỉnh sửa bài đã viết quay lại mục "Quản trị tin tức"

 

 

Tin mới

Tiêu điểm