Hướng Dẫn Sử Dụng

Hướng dẫn menu "Quản trị tin tức" tài khoản salon

27/12/2013

Khi chúng ta có những ý tưởng, muốn viết ra những ý tưởng đó. hoặc muốn viết bài cho nhánh chuyên mục thì nhánh menu này để chúng ta thực hiện viết bài cho phần menu "Bài viết" chứa các chuyên mục đã tạo.

Bài viết trong nhóm tin tức này phần hiển thị hơi khác phần hiển thị dịch vụ một chút, vì vậy  chúng ta lưu ý những mục khoanh đỏ dưới phần hướng dẫn cho bài viết hiển thị đầy đủ.

 

Sau đây là phần hướng dẫn chúng ta viết bài như thế này trong phần quản trị

 

1. Đăng nhập tài khoản salon

 

2. Nhần vào dòng "Quản trị " phía trên tài khoản

 

3. Nhấn vào biểu tượng nhà cung cấp

 

Nhần vào mục "Quản trị tin tức"

 

 

Xuất hiện hộp thoại chọn lựa sau, chúng ta nhấn vào thêm bài viết (bài viết đã có muốn sửa bài đó thì nhìn xuống hàng dưới chọn bài mình muốn sửa hoặc xóa.

 

 

Nhìn theo thứ tự nhũng mục khoanh tròn ( để chúng ta hiểu thôi ) đừng nhớ dễ "tẩu hỏa" bạn cứ quay vào viết bài trên thanh công cụ đều có ghi chú, sau khi lưu bài viết ra ngoài trang salon của bạn tìm bài vừa viết rồi quay lại chỉnh sửa sau.

 

 

 

Ngoài việc tạo mẫu tóc chúng ta cũng có thể là một "tay"  "tin tặc"  viết bài lên mạng như những người chuyên nghiệp chẳng có gì khó qua những bước khoanh tròn trên hình minh họa.

1. Chọn thư mục cho việc chứa bài viết này ở những chuyên mục nào mà bạn đã tạo từ trước.

2. Đặt tiêu đề cho bài viết

3. mô tả ngắn gọn cho bài viết ( mở bài)

4. Phần cho phép bài viết hiện ra ngoài hay ẩn bài viết (chưa xuất bản nghĩa là bài viết này vẫn có trong phần quản trị nhưng không xuất hiện ra ngoài trang tin tức)  

(Xuất bản nghĩa là bài viết này khi hoàn thành thì xuất hiện ra ngoài trang tin)

5. Khu vực chính của bài viết mà ta thường đọc thường thấy, nó được viết tại khu vực này.

trên thanh công cụ viết bài có đầy đủ chức năng chuyên nghiệp cho một bài viết nếu không quan tâm ta chì cần viết theo mặc định và chèn hình ảnh từ thư mục luu trữ của bạn như vị trí hướng dẫn trên hình. ( muốn hình xuất hiện tại vị trí nào hãy chon vị trí nhấp nháy tại đó.

6. Bước cuối cùng cho một bài viết là lưu lại " thành quả" những gì mà ta đã làm.

 

 

 

 

 

Tin mới

Tiêu điểm