Hướng Dẫn Sử Dụng

Hướng dẫn menu "Quản trị hỗ trợ" của nhà cung cấp

30/12/2013

Đây là chủ đề bao gồm những bài viết đăng tin dạng "tương tác" giữa người đăng tin và người đọc tin bao gồm các chủ đề ( Khuyến mãi - Tuyển dụng - Đào tạo - Rao văt)

Tùy theo nhu cầu cửa hàng, công ty bạn có thể có những bài cho chuyên mục này. Bài viết tại khu vực nay được đăng tin ra ngoài nhánh chuyên mục chung của trang tại menu "Cộng đồng" trang chủ.

Tùy theo "ý tưởng" của công ty bạn để tận dụng nhánh menu này cho hiệu quả

 

 

Các bước thực hiện viết bài thuộc chủ đề tin tức

 

- Đăng nhập tài khoản nhà cung cấp

 

- Nhấn vào dòng quản trị

 

- Nhấn vào biểu tượng nhà cung cấp

 - Nhấn vào menu "Quản trị hỗ trợ"

 

 

- Xuất hiện trang mới Nhấn vào mục "Thêm bài viết"

- Mục viết bài bạn thao tác như viết tin tức bình thường

- Nếu muốn chỉnh sửa nội dung hoặc xóa bài chúng ta vào lại menu "Quản trị hỗ trợ"

 

 

 

 

Tin mới

Tiêu điểm