Hướng Dẫn Sử Dụng

Hướng dẫn menu "Quản trị menu" tài khoản salon

26/12/2013

Đối với một trang web tất các tính năng đều bắt nguồn từ menu, và tiêu đề của những menu này phụ thuộc vào chủ đề hoặc chính xác là loại dịch vụ có trong salon bạn và bạn đặt tên cho nó theo ý bạn tại mục này.

Dưới menu mặc định của trang là " Dịch Vụ " trong mỗi salon sẽ có nhiều loại mô hình dịch vụ khác nhau và bạn hãy xếp nhóm cho chúng và đặt tên cho nhóm dịch vụ này ta gọi là "menu"

Ví dụ : bạn đặt tên menu "Uốn-Duỗi-Nhuộm" sau này bạn giới thiệu các bài viết thuộc chủ đề này và chọn nhóm menu "Uốn-Duỗi-Nhuộm" (là nơi chứa các bài giới thiệu thuộc nhóm chủ đề này). minh họa như hình dưới menu "Uốn-Duôi-Nhuộm" chứa các bài viết về dịch vụ Uốn Setting , Uốn Tóc, Nhuộm Tóc, Duỗi Tóc, ..vv và khách hàng cần tham khảo dịch vụ nào thì nhấn vào dịch vụ đó để xem.

Phía trên là mô phỏng chức năng của menu cho chúng ta hình dung và sau đây chúng ta đăng nhập vào tài khoản salon của bạn và làm theo hướng dẫn chi tiết cụ thể đề tạo cái tên menu sao cho phù hợp với những dịch vụ có trong salon bạn.

 

Các bước thao tác trong nhánh menu này như sau :

- Đâng nhập tài khoản salon

- Nhấn vào dòng quản trị

- Nhấn vào biểu tượng nhà cung cấp

- nhấn vào menu (Quản tri menu)

 

 

 

 Xuất hiện một trang như hình dưới và bạn đặt tên cho nhóm dịch vụ mà bạn muốn theo ghi chú trong hình.

 

- Sau khi lưu thông tin cho menu vừa đặt, Bạn viết tiếp menu tiếp theo lưu thông tin tiếp cứ tuần tự nhu vậy.

- Tại nhánh menu mà bạn vừa tạo ra có chức năng đổi tên trực tiếp vào tên cũ -> cập nhật. hoặc ẩn khỏi trang hiển thị hoặc xóa.

 

Quá trình đặt tên cho nhóm dịch vụ đã hoàn tất bước tiếp theo ta vào viết bài dịch vụ cho nhóm vừa đặt tên tại menu "Quản trị sản phẩm"

 

 

 

Tin mới

Tiêu điểm