Hướng Dẫn Sử Dụng

Hướng dẫn menu "Quản trị chuyên mục" tài khoản salon

27/12/2013

Đề viết một bài viết ngoài tiêu đề của bài viết mà chúng ta thường đọc, thì trước khi đọc bài viết này phải đặt ở đâu. Đó được gọi là (thư mục) Trong phần này ta tạo nó trong phần" Quản trị chuyên mục"

Cũng giống như bên nhánh dịch vụ ta phải tạo tên nhóm cho dịch vụ trước rồi mới viết bài dịch vụ cho nhóm dịch vụ đã tạo. Bên mục tin tức ta cũng thao tác theo "ý hiểu" như vậy, chúng ta cần tạo ra các nhóm thư mục để chứa các bài viết sau này.

Vậy chuyên mục là "nhỏm"chứa bài viết, không phải bài viết,  công việc trong nhánh menu này là ta chỉ việc đặt tên "Chuyên mục" là xong.

Để thuận tiện cho việc viết bài trước tiên chúng ta nên tạo trước những chủ đề, (Chuyên mục ) từ đó sau này chúng ta mới có những ý tưởng cho các bài viết khác nhau cho những chuyên mục này. Vậy tên nhóm chúng ta cần đặt nó phải mang ý nghĩa chung với những bài viết sau này.

 

 Các bước thao tác cho nhánh menu quàn trị này

1. Đăng nhập tài khoản salon

 

2. Nhần vào dòng "Quản trị " phía trên tài khoản

 

 

3. Nhấn vào biểu tượng nhà cung cấp

 

Nhần vào mục "Quản trị chuyên mục"

 

 

Xuất hiện khung thoại cho biết bạn cần điều gì như hình dưới

 

 

Nhấn vào "Thêm danh mục" để bắt đầu đặt tên cho danh mục như hình dưới đây.

 

 

Hình hướng dẫn phía trên ta có mục khoanh đỏ ta quan tâm ba khu vực này.

 

* Khu vực khoanh tròn 1 đặt tên cho chuyên mục muốn khởi tạo.

* Khu vực khoanh tròn 2 chúng ta để ý quyền chọn lựa "chưa kích hoạt" nghĩa là chuyên mục này vẫn tồn tại nhưng ẩn không hiện ngoài trang web. "đã kích hoạt" nghĩa là thư mục này hoạt động hiệu lực.

* Khu vực khoanh tròn 3 chính là nút lưu lại những thiết lập mà ta vừa mới thực hiện.

* Bạn muốn thêm danh mục tiếp theo thì nhấn nút "Thêm danh mục" phía trên hoặc quay lại từ đầu.

* Tên danh mục này cũng sửa, xóa, ẩn vì vậy bạn không cần đắn đo quá, sau này có nhiều bài viết ta dựa vào chủ đề bài viết và nội dung bài viết để sửa lại tên danh mục.

 

Tin mới

Tiêu điểm