• Essential Looks - Metropolitan
  • Dạy kỹ thuật nhuộm tóc 3D
  • Kỹ thuật nhuộm màu tông lạnh .Không tẩy tóc
  • nhuộm tóc màu tím ,hightlight tím trắng
  • nhuộm tóc mảu trắng ,bạch kim
  • NHUỘM TÓC MÀU TRẮNG KHÓI
  • How to Color & Highlight Hair | TONI&GUY Hair Color Technique
  • How to Color Hair | Ombre Balayage Hair Color Technique FULL
    • Tổng số 8